Giz Bmz Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

Giz Bmz Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
Azərbaycanın yeni inzibati hüququ – məlumatlar və sənədlər
Inzibati Icraat haqqında qanun

İnzibati icraat haqqında qanun

pdf
İnzibati Prosessual Məcəllə

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi

pdf