Giz Bmz Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

Giz Bmz Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
Azərbaycanın yeni inzibati hüququ – məlumatlar və sənədlər
Nəşrlər

İnzibati Hüquq üzrə Kazuslar və qərar nümunələri  

pdf

İnzibati hüquq və hüquqi dövlət: Azərbaycanda inzibati hüquq islahatı  

pdf

Azərbaycanda İnzibati Məhkəmə İcraatı  

pdf

Yeni inzibati hüqüq  

pdf

Azərbaycan Respublikasının Yeni İnzibati Hüququna giriş  

pdf

Inzibati Hüquq  

pdf