Giz Bmz Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

Giz Bmz Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
Azərbaycanın yeni inzibati hüququ – məlumatlar və sənədlər
Xəbərlər
21.01.2019
Sual-cavab rubrikası yenilənmişdir

Bu rubrika sonuncu dəfə 21.01.2019-cu il tarixində yenilənmişdir. Yenilənmə çərçivəsində rubrikaya aşağıdakı əlavələr edilmişdir: 

 

İPM ilə bağlı: 

1.1-ci maddəyə dair 17, 18-ci suallar, 

12-ci maddəyə dair 8-ci sual,

108-ci maddəyə dair 1-ci sual. 

 

İİQ ilə bağlı:

82.2-ci maddəyə dair 1-ci sual.